FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diferenciácia


diferenciácia (lat.)

- proces rozrôzňovania, rozdeľovania, odstupňovania; rozlišovanie rozlíšenie.

V biológii: rozrôzňovanie, postupná špecializácia buniek podľa štruktúry, funkcie a vzájomných vzťahov; proces realizácie genetickej informácie počas individuálneho vývoja jedinca.diferenciácia>