FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dierkavce


dierkavce (Foraminifera)

- rad prvokov, mikroskopické morské živočíchy. Jednobunkovú alebo viacbunkovú schránku z rozličného materiálu vypľňa protoplazma, ktorá z nej čiastočne vystupuje ústím alebo drobnými pórmi. Dierkavce sa vyskytujú od prvohôr dodnes. Mnohé rody sa v určitých obdobiach mimoriadne rozšírili, ich schránky mali podiel na tvorbe hornín (rod Fusulina v karbóne, Discocyclina a numulity v paleogéne). Na niektorých skupinách dierkavcov je založená jemná stratigrafia druhohôr (napr. rody Globotruncana, Orbitoides) a treťohôr L206;137).