FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Druhohory


druhohory mezozoikum

- obdobie vo vývoji Zeme, ktoré nasleduje po prvohorách; začalo sa as pred 230 mil. rokmi a skončilo sa asi pred 65 mil. rokmi. Vymedzil ho r. 184 J. Philips. Delí sa na tri útvary: najstarší trias, stredný jura a najmladší krieda.

Podľa nálezov skamenelín v druhohorných horninách bol život v druhohorách nesmierne bohatý a rôznorodý. Oproti prvohorám nastali výrazné zmeny. Koncom prvohôr celkom vyhynuli niektoré koraly, machovky a trilobity. Ostatné formy sa vyvíjali ako dokonalejšie a pokročilejšie typy. Dôležité druhohorné živočíchy sú napr. amonity a belemnity. Rozvíjajú sa dierkavce, ramenonožcov ubudlo, ale niektoré dôležité druhy sa zachovali. Vyskytovali sa ešte Laliovky. Dôležité skameneliny druhohôr sú ježovky. Väčšina rybovitých stavovcov prechádzala z prvohôr do druhohôr. Z objživelníkov sa po prvý raz zjavili žaby a koncom druhohôr mloky. Najväčší rozvoj dosiahli plazy s veľkým počtom foriem, rozmanitým tvarom tela a spôsobom života. Niektoré plazy boli predchodzami vtákov. Prvé pravtáky sú známe z jury, pravé vtáky až z kriedy. Žili už prvé cicavce, zastúpené malými bylinožravými as hmyzožravými formami. Neboli väčšie ako dnešné zajace.

Vytrusné rastliny ustúpili, namiesto nich sa zjavili nahosemenné rastliny. Koncom druhohôr sa rozvíjali krytosemenné rastliny, ich rozvojom sa skončilo mezofytikum a začalo sa kenofytikum, ktoré trvá dodnes ( L206;146). Po druhohorách nasledovali treťohory.druhohory>