FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dialóg platónsky


dialóg platónsky

- žáner filozofickej literatúry a esejistickej literatúry; zakladá sa na psychologickej účinnosti bezprostrednej konfrontácie protikladných mienok a názorov (ide teda o dialóg kontroverzného typu), ktorý má viesť k poznaniu pravdy. Vývoj platónskeho dialógu sa začína u Sokrata, ohlasom ktorého slávnych dialógov (nefixovaných zápisom a známych len z druhej ruky, najmä zo Xenofónových Spomienok na Sorkata) boli pocetné literárne dialógy jeho žiakov a nasledovníkov, z ktorých najvýznamnejší je Platon. Podľa Platona dostal tento záner aj pomenovanie ( L204;279).