FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Desatoro


Desatoro

- Dekalóg - desať nábožensko-etických príkazov a zákazov, ktoré podľa Biblie dal Boh ( Jahve) prostrednictvom Mojžiša Židom a ktoré prevzalo aj kresťanstvo:

1. V jedného Boha veriť budeš.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, aby si deň sviatočný svätil.
4. Cti otca svojho i matku svoju, aby si bol dlho živý a dobre sa ti
viedlo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepodáš krivé svedectvo.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10. Nepožiadaš statok blížneho svojho.

( L715;151 L1250;506).