FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Delenie bunky


delenie bunky

- reprodukcia bunky - proces skladajúci sa z delenia jadra (karyokinéza) a delenia cytoplazmy (cytokinéza). Bunky sa môžu deliť priamym ( amitóza) alebo nepriamym delením ( mitóza). Poslednou fázou delenia bunky je telofázadelenie bunky>