FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Delenie


delenie

- počtový výkon, rozdeµovanie na čiastky alebo skupiny, členenie ( L207;244).

Vysledkom delenia je podiel.

Vo výraze a : b = c voláme písmeno a delencom, číslo b deliteµom a číslo c podielom.delenie>