FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Amitóza


amitóza

- priame delenie bunky. Menej častý spôsob delenia, pri ktorom deliace s jadro vždy obklopuje jadrová blana, Jadro sa môže deliť tromi spôsobmi: 1. pretiahnutím a zaškrtením na dve rovnaké časti; 2. z jadra sa odštiepi menšia časť, ktorá v novej bunke dorastie; 3. jadro sa rozpadne na viac častí. Rovnako sa rozpadne aj cytoplazma, takže súčasne vzniká viac buniek ( L165;32).