FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Deľba moci


deľba moci

- delenie moci na zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu moc, ktoré sú od seba nezávislé. Idea deľby moci, z ktorou ako prví prišli J. Locke a Montesquieu je jedným z teoretických základov parlamentných systémov.