FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Moc výkonná


moc výkonná

- sústava štátnych orgánov ( vláda, ústredné orgány štátnej správy, obce), ktoré aplikujú ústavu a zákony prostredníctvom vydávania právnych predpisov (nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev ap.) a individuálnych právnych aktov (rozhodnutí, uznesení ap. v konkrétnej veci) na výkon štátnej správy ( L715; 789).