FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dejiny estetiky


dejiny estetiky

- skúmanie estetickych názorov minulosti. Skúma sa pritom to, čo sa označovalo ako estetika a patrilo do osobitnej estetickej disciplíny, čo sa teda expressis verbis hovorilo o kráse a umení; zároveň skúma aj vládnuci vku a mravy tej ktorej doby, umelecké diela, ktoré sa v nej zrodili, teóriu aj prax, výtvarné umenie aj hudbu, poéziu aj rečnícke umenie ( L529;18)