FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Estetika


estetika estetika (FT)
Kód: 419

- veda alebo filozofická disciplína, ktorá skúma estetično, estetické osvojovanie si sveta človekom, krásno, podstatu a formy tvorby podľa zákonov krásy. Estetika je náuka o všetkých estetickych javoch, prirodných i spoločenských, umeleckych i mimoumeleckých, objektívnych i subjektívnych, pozitívnych i negatívnych ( krása, ošklivosť).

-----------
estetika>