FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Defektivita


defektivita

- ( defekt., psychol.) porucha celistvosti ľudského organizmu v jeho vzťahoc k spoločenskému prostrediu, predovšetkým v pomere k výchove, k vzdelaniu a k práci. K defektivite vedie len taký defekt, ktorý nadobudol tzv. sociálne dimenzie, t. j. prestal byť záležitosťou osobnou a stal sa záležitosťou
spoločenskou.

Hlavné znaky defektivity: 1. porucha sa týka vzťahov k ľuďom
nepostihnutým; 2. má charakter dialektický, t. j. spoločnosť pôsobí na
postihnutého a postihnutý na to príslušne reaguje; 3. ide o proces dlhodobý; 4. nie je stavom trvalým, t. j. môže sa zhoršovať i zlepšovať, až aj vytratiť.

Formou a prejavom defektivity sú poruchy správania ( L349;68, 292)