FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Defektológia


defektológia (z lat. defectus = úbytok, nedostatok; z gr. logos = slovo, náuka)

- veda o defektnom človeku (v etymologickom zmysle), t. j. o človek postihnutom nejakým nedostatkom telesným, zmyslovým alebo duševným. Predmetom defektológie je defektivita.

Defektivite možno predchádzať a možno ju ovplyvňovať, alebo celkom likvidovať špeciálnymi pedagogickými prostriedkami, najmä metódami reedukácie, kompenzácie a rehabilitácie ( L349;68).defektológia>