FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vzdelanie


vzdelanie

- súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej vychovy, životných a pracovných skúseností a zámerného vlastného sebavzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné vzdelávanie, sú školy ( L189;598).

------------
vzdelanie>