FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Databáza


databáza

- kolekcia vzájomne usúvzťažnených súborov dát. Proces cieľového ovplyvňovania databáz orientovaný na zachovanie ich fungovania sa nazýva riadenie databáz.databáza>