FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Súbor dát


súbor dát

- usporiadaná množina dát s daným názvom, veľkosťou, časom vzniku ap. Kolekcia vzájomne prepojených súborov dát sa nazýva databáza.