FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Riadenie databáz


riadenie databáz

- cieľové ovplyvňovanie databáz orientované na uchovávavnie ich základnej kvality (t. j. súhrnu vlastností, stratou ktorých dochádza k narušeniu databáz) pri zmenách ich prostredia; riadenie databáz spočíva v plnení programu, ktorý zabezpečuje stabilitu fungovania databáz.