FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dasein (heidegger, m.)


Dasein ( Heidegger, M.)

- µudská existencia, µudské bytie, súcno, ktorým sme my sami. Pozri: tubytie (14).