FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dasein


Dasein (nem.)

Slovníkový preklad tohto nemeckého slova: pritomnosť, súcnosť, existencia, život. Výrazom "Dasein" sa naznačuje u rôznych nemeckých filozofov rôzny pojem. V slovenčine (a nielen v nej) sú s prekladom slova "Dasein" problémy; ako slovenský ekvivalent sa navrhuje:

existencia
pobyt
tubytie
tusúcno
životDasein>