FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tubytie (heidegger, m.)


tubytie ( Heidegger, M.) nem. Dasein

- každé súcno, ktoré sa k svojmu bytiu (k vlastnej existencii) vzťahuje ako človek. Takéto súcno sa zameriava na (intenduje) súcno, ktoré ho obklopuje, na pozadí chápania sveta (alebo bytia) (cf. L140;118).