FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chinoizéria


chinoizéria (fr.) [šinuazéria]

- rokoková móda 18. stor. podnietená importom východoázijského, najmä čínskeho umenia.

Uplanila sa hlavne v umeleckom remesle a drobnej, najmä záhradnej architektúre, kde pretrvala až do 19. stor.