FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Characteristica universalis


characteristica universalis (lat.)

- krok v mathesis universalis: všeobecná charakteristikia, všeobecný jazyk. Systém symbolov, symbolický jazyk, v ktorom možno podľa Leibniza vyjadriť filozofické pojmy.

Characteristica universalis priraďuje každej myšlienke znak a vytvára tak všeobecnú nomeklatúru.

Na characteristicu universalis nadväzuje ako ďalší krok calculus ratiotinator.