FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Bohatstvo


bohatstvo

- 1. stav spoločensky nadpriemerného uspokojovania potrieb; pojem bohatstva je historicky a miestne relatívnou kategóriou; 2. súhrn výrobných prostriedkov a spotrebných predmetov, v ktorých je nahromadená zhmotnená µudská práca (cf. L421;48).bohatstvo>