FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bernard z clairvaux


Bernard z Clairvaux (1091-1153) Kód: 395

- francúzsky filozof a mystik, jeden z hlavných predstaviteľov kresťanskej stredovekej mystiky, odporca Abélardov a zanechal obdobne silnú pečať na 12. storočí ako Abélard. R. 1115 založil kláštor v Clairvaux. Podporoval templársky rád a zaslužil sa o jeho rozmach.

Človek má pokorne kontemplovať o stvoriteľovi vo svete a v tejto kontemplácii nachádzať pravdu. Pokora je začiatkom všetkého poznania pravdy. V pokore sa utíšia všetky záujmy ja a človek sa otvorí svetu pravdy. Na tejto ceste rozlišuje Bernard tri stupne: consideratio, kde človek zbiera a hľadá, contemplatio, v ktorej človek v dôverčivej odovzdanosti a nazeraní zmocňuje sa prvady a extázu. Ona je vrchol čiže úplné odtrhnutie mysle od vonkajšieho sveta a plné pohrúženie sa do Boha a rozplynutie sa v ňom (ako kvapka vody vo víne). Viera a odovzdanosť sú dôležitejšie než všetka dialektika.

Bernard bol zanieteným reformátorom cirkvi a jej inštitúcií. Jeho spisy vynikajú dobrým štýlom, ktorý si osvojil čítaním biblie a cirkevných otcov, najmä Augustina. R. 1146 použil svoju preslávenú výrečnosť pri organizácii II. krížovej výpravy. Jeho mystické a asketické spisy boli veľmi rozšírené a mali vplyv aj u nás.Bernard z Clairvaux>