FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mystika stredoveká


mystika stredoveká

- súhrn mystických učení stredovekých kresťanských, židovských a islamských mysliteľov.

Medzi najvýznemnejších predstaviteľov stredovekej kresťanskej mystiky rátajú Pseudo-Dionysia, Eriugenu, Dietricha Teodora z Freiburgu, Bernarda z Clairvaux, Richarda zo sv. Viktora, Huga zo sv. Viktora, Bonaventuru, Jána Ruysbroecka, Jána Gersona a i.

---------------------
mystika stredoveká>