FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Athenaeum


Athenaeum

- vysoká škola v Ríme založena v 2. stor. n. l. cisárom Hadrianom, uctievateľom gréckej kultúry, a vydržovaná zo štátnych prostriedkov.

V Athenaeu sa prednášala rétorika, filozofia, literatúra a právo.

Do tej doby bolo možné študovať filozofiu len u jednotlivých filozofov. Študium sa tu konalo po grécky i po latinsky.

Polohu Athenaea sa doposiaľ nepodarilo zistiť ( L157;86).