FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hadrianus


Hadrianus, Publius Aelius (76 - 138)

- rímsky cisár 117-138, ppvodom z Hispánie. Upustil od výbojnej politiky svojho predchodcu Traiana - opustil územia dobyté vo vojne s Parthmi a usiloval sa upevniť ríšu a cisársku moc. Vybudoval pohraničné opevnenie ( limes) - najmä v západnej Európe.

Hadrianus zaviedol zmeny v správe ríše: cisárska rada (consilium principis) sa stala oficiálnym štátnym orgánom, zvýšil sa počet cisárskych úradníkov, ktorými namiesto prepustnecov začali byť jazdci. Na základe Hadrianovho poverenia zostavil Salvius Iulianus zbierku praetorských ediktov (tzv. edictum perpetuum), a tá sa stala neskôr zaväznou pre súdne konanie.

Hadrianus precestoval takmer celú ríšu tak z dôvodov politických, ako aj pre osobné potešenie. Mal živý záujem o filozofiu a umenie, bol nadšeným uctievateľom gréckej kultúry. Rozsiahlu stavebnú činnosť vyvíjal najmä v Aténach. Sám si sal postaviť vilu v najrôznejších umeleckých slohoch pri Tibure.

V období Hadrianovej vlády došlo k veľkému povstaniu v Judei ( Bar Kochba) ( L157;221-222).