FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Asuon


ASUON

- Asociácia učiteľov občianskej náuky a občianskej vychovy - má za cieľ združovať ľudí podieľajúcich sa na výchove k občianstvu a demokracii, vytvára podmienky na rozvoj a skvalitnenie učebnych osnov, textov, učebníc, inováciu učebných materiálov, rozvoj metodickej prírpavy a pedagogickej tvorivosti učiteľov občianskej náuky a občianskej výchovy, nepretržité vzdelávani učiteľov a nadaných študentov občianskej náuky a občianskej výchovy, vydávanie špecializovaného časopisu (cf J76).

ASUON vznikla v októbri 1994 na ustanovujúcom zhromaždení ASUON ( J76/ jan-feb95;3).



ASUON>