FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Náuka občianska


náuka občianska

- učebný predmet, prostrednictvom ktorého žiaci základných škôl a stredných škôl nadobudajú vedomosti o histórii a štruktúre politických inštitúcií, sú vedení k záujmu o učasť na politickom živote, k viere v základné hodnoty spoločnosti ( L715;499).

------------------
náuka občianska>