FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Demokracia


demokracia ( gr.)

- vláda uskutočňovaná ľudom ako celkom (po grécky "demos"), skôr než akousi časťou ľudu, triedou, alebo len určitými záujmovými kruhmi ( L111;21).demokracia>