FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ásana


ásana ( sans. - pohodlný)

- jogická pozícia tela, telesná poloha, telesné cvičenie, III. stupe aštangajogy; statická, jogová poloha tela v hathajoge, ktorá venuje pozornos vzťahom medzi polohami tela a duševnými stavmi.

Ásany sú určené predovšetkým na obnovenie toku vitálnej enrgie v organizme cez nádi ( L850;117,230).ásana>