FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sanskrit


sanskrit = sanskrt

- starý indoárijský jazyk. Klasický sanskrit sa používa už 2500 rokov až dodnes v dielach najrozličnejších žánrov, pričom slúži ako prameň obohacovania indických jazykov.

Sanskrit je jazykom jednej z veľkých svetových literatúr - indickej literatúry.

-----------
sanskrit>