FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Arteterapia


arteterapia

- liečba umením.

Moderný, špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov ( L188;42).