FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ars


ars (lat.)

- umenie, technika - cvičením nadobudnutá schopnos», vedaars>