FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Algebra


algebra Kód: 635

- odbor matematiky, ktorý spolu s aritmetikou a geometriou patrí medzi najstaršie odvetvia matematiky. Algebra je zovšeobecnenie aritmetiky, ktoré pojednáva o vzťahoch a funkciách tak, že (známe a neznáme) veličiny reprezentuje abstraktnými symbolmi, obvykle písmenami. Algebra sa zaoberá riešením a štúdiom rovníc a sústav rovníc.

"Algebra je napríklad presne vymedzená teória určitých abstraktných vzťahov, ich zákonitostí a operácií s nimi. Ideu algebry ako abstraktnej teórie vzťahu prvý jasne vyjadril a metodologicky zužitkoval R. Descartes (mala významnú úlohu napríklad pri algebraickom vyjadrení geometrie, vo formovaní analytickej geometrie) ( L512;190)." ( L65;187 L719;10 L159;18).

Algebra sa zaoberá počtovými úkonmi ( L551;19).algebra>