FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Árijci


Árijci (sans.)

- národy, ktoré si na konci 2. tisícročia podmanili pôvodné obyvateľstvo Indie ( Drávidov); prislušníci indoiránskej jazykovej vetvy (Indoiránci) aleb prislušníci niektorého indoeurópskeho kmeňa všeobecne ( Indoeurópania) ( L715 49).