FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Drávidi


Drávidi (Dravida)

- pôvodné etnické skupiny a národy v južnej Indii a na Ceylóne; ich predkovia patrili k pôvodnému a najstaršiemu obyvatelstvu indického polostrova. Patria k nim najmä Tamili, Malabaresovia, Kanaresovia, Telugovia, Malajálamci, Todovia, Kotovia, Tuluovia, Gondovia a i. ( L218;77).