FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Archytas


Archytas (2. pol. 5. st. pr. n. l. Tarent - po 300 pr. n. l. Tarent)

- grécky filozof a vedec, predstaviteµ pytagoreizmu. V Tarente bol zvolen sedemkrát za stratéga a ako vojvodca nikdy neutrpel poráľku. Priateµsky sa stýkal s Platónom, ktorý ho poznal pravdepodobne pri svojej prvej ceste na grécky Západ.

Archytas sa s úspechom zaoberal tradičnými pytagorovskými disciplínami, najmä aritmetikou, geonetriou, akustikou a náukou o tónoch. Pod Archytasovým menom kolovalo neskôr mnoho nepravych spisov. Niekoµko zlomkov sa zachovalo z jeho spisu Harmonikos (O tónoch) ( L263;124).