FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Architektúra slovenská


architektúra slovenská

- súčasť európskej architektúry, staviteľské umenie zamerané na praktické a estetické potreby spoločnosti na Slovensku.

Prvými dokladmi vznikajúcej architektúry na Slovensku z mladého paleolitu neolitu sú početné nálezy pozostatkov zemníc, polozemníc (Barca) i veľkýc halových konštrukcií (Štúrovo). Na pozostatkoch chaty v Nitrianskom Hrádku nášli už aj farebne pomaľovanú omietku.