FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Architektúra byzantská


architektúra byzantská

- súčasť byzantského umenia; architektúra v 6. stor. 15. stor. v starej Byzancii, ktorej strediskom bol Carihrad.

Byzantská architektúra bola ovplyvnená výtvarnými prvkami z vychodu, najmä z Perzie.

Charakteristickými pre byzantskú architektúru sú: stĺp s hlavicou dekorovanou na plocho, sklená mozaika, kamenná unkrustácia, obkladanie stien a pod. Často sa používal motív kupoly.

Stavebným materiálom bol kameň (lomový i tesaný), tehla a drevo.

Vrcholným dielom byzantskej architektúry je chrám Hagia Sofia v Istambule ( L159;55).