FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Apollónios z tyany


Apollónios z Tyany (zač. 1. stor. Tyana v Kappadokii - medzi 96-98)

- grécky filozof, predstaviteµ pytagoreizmu, náboľneský reformátorApollónios z Tyany>