FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chvárizmí


Chvárizmí (787 - okolo 850) = Muhammad Ibn Músa Al-Chvárizmí

- arabský stredoázijský matematik a astronóm, autor aritmetického traktátu z okolo r. 825 ( L427), ktorý r. 1145 preložil Robert z Chesteru do latinčiny (Algorithmi de numero Indorum). Prostredníctvom tejto knihy sa Európania zoznámili s indickou pozičnou sústavou počítania. Chvárizmí po prvýkrát v dejinách chápe algebru ako samostatnú matematickú disciplínu.