FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Al-gazzálí


al-Gazzálí (Algazel) (1059 Tús ( Churúsán) - 1111) = Al Ghazzálí

- jeden z najväčších islamských, arabských filozofov, islamská obdoba sv. Tomáša Akvinského alebo Ču-Siho.

Al-Gazzálí chcel reformovať teológiu islamu a súdil, že v tom, aby človek splnil vyššie ciele, mu nepomôže filozofia, keďže ona neposkytuje človeku možnosť poznať podstatu pravdy, ale osvietenie od boha. Takéto bezprostredné poznanie je možné len na základe mystickej kontemplácie, ktorá má dávať úplnú a neodškriepiteľnú pravdu. Preto treba zavrhnúť všetko, čo je vonkajšie a zmyslové, ovládnuť vášne a celú vôľu sústrediť len na boha, rozum pohrúžiť do kontemplačnej extázy, ktorá poskytuje úplné, i keď nevyjadriteľné poznanie všetkého súcna ( L23;189-190).al-Gazzálí>