FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ču-si


Ču-Si (1130-1200) = Ču Si
nem. Tschu Hi

- činsky filozof, predstaviteľ novokonfuciánskej školy dynastie Sung zavřšiteľ novokonfuciánskej scholastiky (akýsi čínsky Tomáš Akvinský alebo arabský al-Gazzálí).

Za prvotný považoval ideálny princíp li, za druhotný materiálny princíp čchi. Ideálna substancia li nemá formu, ani kvalitu, je nedostupná zmyslovému vnímaniu. V procese ustavičného striedania pohybu a pokoja vzniká päť praprvkov bytia: voda, oheň, drevo, kov, zem. Z ideálneho princípu li vyplýva vrodená povaha človeka. Základom spoločenského života musí byť prísne dodržiavanie etických a politických zásad konfuciovstva.Ču-Si>