FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akord


akord

- 1. muzikol. súzvuk troch a viacerých tónov rôznej výšky tvoriacich určitú jednotku, nie zloženinu. Podľa počtu tónov sa rozoznávajú trojzvuky štvorzvuky, viaczvuky; rozlišujú sa konzonantné (ľubozvučné) a disonantné (neľubozvučné) akarody. 2. ekon. systém odmeňovania, v ktorom je známa odmena (akordová mzda) za produkciu danej kvality, pričom sa neurčuje potrebný pracovný čas ani počet pracovníkov ( L715;25).