FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Adaptácia (piaget, j.)


adaptácia ( Piaget, J.)

- rovnováha medzi pochodmi, ktorými sa jedinec prispôsobuje svojmu prostrediu ( akomodácia (214)), a procesmi, ktorými si prostredie prispôsobuje ( asimilácia (214))

Štruktúra napr. cicania podobne ako ostatné rano senzomotorické štruktúry umožňuje dieťatu adaptáciu na situáciu. K tejto adaptácii dáva podnet stále opakovaná potreba sýtenia sa. Adaptácia vzniká koordináciou akomodácie a asimilácie. Opakovaním, avšak nie mechanickým, vzniká generalizácia a počiatky rozpoznania. Senzomotoreická schéma je tak začiatkom vnímania ( L885;59, 105).