FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akomodácia (piaget, j.)


akomodácia ( Piaget, J.)

- prispôsobovanie sa jedinca svojmu prostrediu. Akomodáciou sa prispôsobujú schémy pod tlakom prostredia. Akomodácia je modifikácia vlastných pohybov a vlastných polôh pohybmi a polohami vonkajšími.

Akomodácia je zdrojom zmien schém činnosti a pripravuje organizmus na stupňújúce sa poažiadavky prostredia.

Akomodácia sa objavuje hneď od začiatku povedľa asimilácia (214) Akomodácia a asimilácia sa postupne koordinujú a tak dieťa dospieva od chaotickej nediferencovanosti k senzomotorickej diferenciácii. Asimiláciou a akomodáciou sa vytvára napríklad zvyk cicania ( L885;59, 104).