FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Adaptácia


adaptácia

- proces, ktorým sa organizmus prispôsobuje a prípadne vzdoruje podmienka prostredia, v ktorom žije. Prispôsobenie sa odohráva morfologickými a fyziologickými zmenami ( L217;44).

Termín adaptácie je širší než termín adjustácie.adaptácia>