FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Absorbent


absorbent (lat.)

- látka schopná pohlti» iné látky z roztokov, suspenzií alebo zo zmesi plynov a vytvára» s nimi homogénne roztoky.